logo
搜索

商品分类

下午茶歇

8英寸芒果千层(280g芒果肉+动物奶油)

8英寸芒果千层(280g芒果肉+动物奶油)

¥164

榴芒双拼千层(140g芒果肉175g榴莲肉+动物奶油)

榴芒双拼千层(140g芒果肉175g榴莲肉+动物奶油)

¥174

8英寸榴莲千层(350g榴莲肉+动物奶油)

8英寸榴莲千层(350g榴莲肉+动物奶油)

¥179

法式下午茶(8个装)

法式下午茶(8个装)

¥129

法式下午茶(16个装)

法式下午茶(16个装)

¥198

芒果拿破仑

芒果拿破仑

¥129

轻盈沐光(芒果版)

轻盈沐光(芒果版)

¥149

生椰爆爆

生椰爆爆

¥139

榴芒双拼千层(8英寸)

榴芒双拼千层(8英寸)

¥159

芒果芋泥千层

芒果芋泥千层

¥149

英式下午茶

英式下午茶

¥198

烈焰莓莓

烈焰莓莓

¥139